:. نويسنده : J71o :. تاريخ انتشار:سه شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۲
ا

اخرين حاکم ال بويه = ملک رحيم
الوي کوهي = نلک
انگل خوک = تريشين
اميدوار = مرتجي
از خواهران برونته = شارلوت . اميلي . ان
اسب بار کش = يابو
از عمه هاي پيامبر اسلام = ام زبير
اسب ماده = ماديان
اسب چاپار = يام
اش حليم = هريسه
اشيانه مرغ = کابوک
الفباي تلگراف = مرس
الهه زيبايي روم = ونوس
الهه شکار در يونان = ديانا
اسمان غرنبه = رعد
ابريشم پست = لاس
اياب ذهاب = رفت و امد
اب بيني = مف
اژير = الارم
ادخ = خوب و نيکو
اماده سازي سپاه = بسيک
افت گندم = سياهک
اورشليم = قدس
اتشگيره = انبر
اصلاح عکس = رتوش
اماج = نشانه
اميدوار = مرجو
انگور بهاري = ياقوتي
النگو = ياره
ازاد = يله
انبار ته کشتي = خن
اغل = کمرا
اشکنه = کالجوش
الياژ منيزيم و الومينيوم = ماگناليوم
ابريشم کم بها = کز
ابريشم خام = کز
اهک = کلس
امتياز اخر بدمينتون = ست پوينت
از قمر هاي سياره برجيوس = لدا
انسوي = ماورا
اخرين پادشاه مادها = اژي دهاک
از اوراق بهادار = برات
اتحاديه کارگري در فرانسه = سنديکا
اتش پرست = مجوس
اشوب = بلوا
اميخته با اب = هيدرامه
از اجزا ويدئو = هد
اصطلاحي در کشتي = رو
اخرين نازي = هس
از به پاک کردنيها = شر
افاده = فيس
ايستگاه قطار = گار
اصطلاحي در شطرنج = اچمز
از اناجيل اربعه = متا 
استراژدي = راهبرد
ايده ال = ارماني
از اقوام مار پرست هندوستان = ناگا
اولين زني که پا به قطب جنوب گذاشت = ايرين شيوايي
اوستا = يسنا . ويسپرد . ونديداد . يشتها . خرده اوستا
الهه عشق و ازدواج در يونان باستان = يونو
اتشدان حمام = تون
افسانه گو = سامر
اعتبار نامه سفير = استوار نامه
اغاز شب = مسا
اول جواني = عنفان
اديت = ويرايش 
اپراتور = کارور
از سبک هاي نقاشي = اپ ارت
اسپکتروسکپ = طيف نما
التهاب حاد بافت مغز مغزي = انسفاليت
انبار = دپو
از اعمال حج = وقوف در عرفات
اتاق اذري = يورت
استخوان ساعد = زند
استخوان ران = ورک
اکسيدمس = زنگار
اتشفشاني در جنوب ايتاليا = وزوو
اش هفت دانه = دانکو
اشيانه مرغ = کابوک . وکر . عش
اسياب کوچک دستي = دستاس
اوازه خوان = مغني
اب مرواريد = تم
اتشدان = مجمر
افتاب گردان = ورتاج
اماده و مهيا = تيار
اخمو = دبش
اداره اگاه قديم = تامينات
اسب سياه = ادهم
اسب کوتوله = تاتو
اکسيد سرب = سرنج
انگل گال = اکاروس
اهنگر = نهامي
اش ارد = اگرا
اش انار = ناربا
اشور شناس فرانسوي = اپرت
اواز نرم = رکز
ابريشم خام = تيج
اسب اصيل = يکران
اسکنه نجاري = پرما
اباد کننده = عامر
افتاب پرست = حربا
اسب حنايي رنگ = کرند
الهه عقل و هنر يونان باستان = اتنا
انتقال روح = رسخ
اهوي مشک دار = اف
استدلال باطل = سفسطه
از صور فلکي = جوزا
ابشار = شلال
ابشش ماهي = برانشي
ازاد شده = متبري
اغوز = ماک
الياژي از مس وقلع = مفرغ
احترام نظامي = اوس
از طوايف ترک = ايرملو
از ياد بردن = انسا
اسب بالدار جاوداني در اساطير يونان باستان = پگاسوس
اجاره خانه = کرا
اسب کهر = ترغ
ايلي از ترک = ابه
اتش بس موقت = هدنه
ادميرال = امير البحر
اسب سپيد = خنگ
افسرده = دپرس
انگل خوک = تريشن
اسب زورو = تورنادو
الهه گل هاي روميان باستان = فلورا
اغاز شب = مسا
اصطلاحي در شطرنج = اچمز
ادينده = قوس قزح . رنگين کمان
ارشيو = بايگاني
ابله = کودن . دنگ . کانا
ارمان شهر = اتو پيا
اکتور = هنرپيشه مرد
انشعاب = شعبه شعبه گرديدن . پراکندگي
اواز کبوتر = هدير
ابر حامل باران = ابل
امپراطور ديوانه روم = نرون
اب اسفرزه =لعاب
الودگي = لوث
ابله = کاليو
انگبين = ظي
انگشت = بنان
اسب سرکش = توسن
ائرو متر = هوا سنج


برچسب‌ها: راهنماي حل جدول, جداول, حل جدول, لغات مهم جدول, راهنماي لغات سخت جدول

درباره وب